Federaties

De gemeente Hoeselt bestaat uit 7 kerkdorpen met 7 parochies en 7 kerkraden.

Wegens het gebrek aan priesters is samenwerken noodzakelijk geworden. De federatie  Hoeselt heeft slechts  één diaken  nl Jos Roosen. 

Ook voor de kerkraden(vroegere kerkfabrieken) verandert er veel sinds het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materële organisatie en werking van de erkende erediensten.Dit decreet bepaalt dat een centraal kerkbestuur dient opgericht waarin een vertegenwoordiger van de bisschop zetelt, samen met afgevaardigden uit de kerkraden en een expert.  

Vorig jaar kwam dan het besluit van de Vlaamse Regering dat er moest nagedacht worden over een kerkenplan om na te gaan welke kerken voor welke erediensten nog nodig zijn en welke eventueel een herbestemming moeten krijgen. Hier speelt het federatieteam en het centraal kerkbestuur een zeer grote rol.

kerken-schets