Muziek > Kerkkoren

Het Ceciliakoor : staat onder leiding van Jos Crommen en verzorgt de hoogmis in alle kerkelijke diensten op zondagen en hoogdagen.

In principe wordt elke eerste zondag van de maand  Gregoriaanse  gezongen, behalve in augustus.

 

Het Stefanuskoor : staat onder leiding van Marcel Buntinx en verzorgt de begrafenisdiensten.