Restauraties

De restauratie van onze kerk is begonnen in 1998 na een gesprek  met mijnheer Fauconnier, orgeladviseur van de Vlaamse Gemeenschap, die stelde dat we eerst vloerverwarming moesten installeren in de kerk voor we subsidies zouden krijgen voor de restauratie van ons orgel. Dit was ver boven ons budget.

Om toch subsidies te krijgen hebben we een aanvraag ingediend voor de klassering van onze kerk. Dit gebeurde in 2000 door Minister Sauwens.

Een onderzoek door de dienst Monumenten en landschappen leverde ons het masterplan op, dat we doorgespeeld hebben aan  de heer Bernard de Schaetzen van Tongeren, die na een openbare aanbesteding werd aangesteld als onze architect om ons te begeleiden in de mallemolen van openbare aanbestedingen.

Kostprijs: 1.087.651,58€

Duur van de werken: 2006 tot mei 2008.