Kerk > Inventaris

Als kerkraad zijn we verplicht een inventaris op te maken van alle roerende goederen van de kerk.

Onze laatste aanvulling dateert van 2001.
In september willen  we deze inventaris aanvullen en vervolledigen met foto's.

Via Erfgoed-Plus hebt je nu reeds toegang tot onze on-line inventaris.

Ook kan je een kijkje nemen Koninklijk Instituut voor het kunstpatrimonium (Klik).